YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thú Móng guốc chia làm mấy bộ 

  • A. 2 bộ là Bộ Guốc chẵn và Bộ Guốc lẻ
  • B. 2 bộ là Bộ Voi và Bộ Guốc chẵn
  • C. 2 bộ là Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi 
  • D. 3 bộ là Bộ Guốc chẵn, Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thú móng guốc gồm 3 bộ:

  • Bộ Guốc chẵn: gồm thú móng guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, đa số sống đàn, có loài ăn tạp (lợn), ăn thực vật, nhiều loài nhai lại. Đại diện: Lợn, bò, hươu
  • Bộ Guốc lẻ: gồm thú móng guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả, ăn thực vật không nhai lại, không có sừng, sống đàn (ngựa); có sừng, sống đơn độc (tê giác có 3 ngón). Đại diện: Tê giác, ngựa
  • Bộ Voi : gồm thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, da dày, thiếu lông, sống đàn, ăn thực vật không nhai lại.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134494

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON