ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thú Móng guốc chia làm mấy bộ 

  • A. 2 bộ là Bộ Guốc chẵn và Bộ Guốc lẻ
  • B. 2 bộ là Bộ Voi và Bộ Guốc chẵn
  • C. 2 bộ là Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi 
  • D. 3 bộ là Bộ Guốc chẵn, Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thú móng guốc gồm 3 bộ:

  • Bộ Guốc chẵn: gồm thú móng guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, đa số sống đàn, có loài ăn tạp (lợn), ăn thực vật, nhiều loài nhai lại. Đại diện: Lợn, bò, hươu
  • Bộ Guốc lẻ: gồm thú móng guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả, ăn thực vật không nhai lại, không có sừng, sống đàn (ngựa); có sừng, sống đơn độc (tê giác có 3 ngón). Đại diện: Tê giác, ngựa
  • Bộ Voi : gồm thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, da dày, thiếu lông, sống đàn, ăn thực vật không nhai lại.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134494

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON