YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 tr 11 sách BT Sinh lớp 7

Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh kí sinh? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Một số không nhỏ động vật nguyên sinh kí sinh gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và người.
  • Động vật nguyên sinh kí sinh có các đặc điểm chung sau:
    • Bào quan di chuyển đều tiêu giảm.
    • Dinh dưỡng kiểu hoại sinh, rất thích hợp với môi truờng kí sinh thường luôn giàu chất dinh dưỡng.
    • Sinh sản vô tính rất nhanh  mỗi lần sinh sản thường cho ra hàng chục hay hàng trăm cá thể mới (kiểu liệt sinh). Đôi khi có xen kẽ sinh sản hữu tính.
    • Chỉ kí sinh ở 1 cơ thể (như trùng kiết lị) hoặc 2 cá thể (có thay đổi vật chủ như ở trùng sốt rét). 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 11 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON