YOMEDIA
UREKA

Bài tập 7 trang 12 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 tr 12 sách BT Sinh lớp 7

Có loài động vật nguyên sinh nào chỉ sống kí sinh không? Chúng có đặc điểm gì? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Trùng kiết lị, trùng sốt rét là động vật nguyên sinh chỉ sống kí sinh. Chúng có các đặc điểm sau:

  • Tiêu giảm chân giả hay roi.
  • Dinh dưỡng nhờ kí sinh ở máu người.
  • Hoá bào xác khi gặp điều kiện không thuận lợi.
  • Trùng sốt rét phải qua vật chủ trung gian (muỗi Anôphen). 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 12 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON