ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 46 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 tr 46 sách GK Sinh lớp 7

Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp, tại sao lấy đặc điểm "dẹp" đặt tên cho ngành?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp là:

  • Cơ thể dẹp có đối xứng 2 bên, phân biệt được đầu đuôi, lưng bụng.
  • Ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.
  • Cơ quan sinh dục phát triển, sinh sản nhanh, nhiều.

Lấy đặc điểm "dẹp" để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun có đặc điếm chung là cơ thể dẹp, để phân biệt với các ngành giun khác.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 46 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1