ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 46 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 46 sách GK Sinh lớp 7

Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Đặc điểm cấu tạo của sán dây thích nghi với đời sống kí sinh trong ruột người là:

  • Chúng có cơ quan giác bám tăng cường (có 4 giác bám, một số có thêm móc bám).
  • Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng có sẵn ở ruột người qua thành cơ thể, nên rất hiệu quả.
  • Mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính.

 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 46 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1