ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 19 trang 35 SBT Sinh học 7

Giải bài 19 tr 35 sách BT Sinh lớp 7

Đặc điểm nào giúp nhận biết động vật thuộc ngành Giun dẹp?

1. Có lông bơi phủ toàn cơ thể.       

2. Có giác bám.

3. Cơ thể có đối xứng 2 bên.

4. Cơ thể dẹp theo chiều lưng - bụng.

5. Ruột túi chưa có hậu môn.

Tổ hợp đúng là :

A. 1,2,3.                           

B. 1,4,5. 

C. 3, 4, 5.                         

D. 2, 3, 5. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 
  • Khác với Ruột khoang, Giun dẹp có đối xứng 2 bên và cơ thể dẹp theo chiều lưng bụng
  • Đặc điểm giúp nhận biết động vật thuộc ngành Giun dẹp:
    • Cơ thể có đối xứng 2 bên.
    • Cơ thể dẹp theo chiều lưng - bụng.
    • Ruột túi chưa có hậu môn.

⇒ Đáp án: C 

 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 35 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1