YOMEDIA

Nguyễnn An's Profile

Nguyễnn An

Nguyễnn An

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Nguyễnn An đã đặt câu hỏi: Sán lá gan có những sai khác gì về hình dạng so vơi sán lông? Cách đây 12 tháng

  Sán lá gán có những sai khác gì về hình dạng so với sán lông như

  a) Giác bám phát triển.                   c) thiếu giác quan

  b) không có lông bơi.                      d)a, b, c đều đúng

   

   

Không có Điểm thưởng gần đây