YOMEDIA

Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp.

bởi Midoriya Izuku 17/12/2018

Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp” đặt tên cho ngành?

RANDOM

Câu trả lời (7)

 •    - Cơ thê dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.

     - Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.

     - Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn.

     - Lấy đặc điếm “dẹp” để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun có đặc điếm chung là cơ thể dẹp, để phân biệt với các ngành giun khác.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp là:
   • Cơ thê dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.
   • Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.
   • Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn.
  • Lấy đặc điếm “dẹp” để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun có đặc điếm chung là cơ thế’ dẹp, để phân biệt với các ngành giun khác.
  bởi Lê Trần Khả Hân 18/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp là:
   • Cơ thê dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.
   • Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.
   • Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn.
  • Lấy đặc điếm “dẹp” để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun có đặc điếm chung là cơ thế’ dẹp, để phân biệt với các ngành giun khác.
  bởi Lê Trần Khả Hân 18/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp là:
   • Cơ thê dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.
   • Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.
   • Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn.
  • Lấy đặc điếm “dẹp” để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun có đặc điếm chung là cơ thế’ dẹp, để phân biệt với các ngành giun khác.
  bởi Lê Trần Khả Hân 18/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp là:
   • Cơ thê dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.
   • Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.
   • Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn.
  • Lấy đặc điếm “dẹp” để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun có đặc điếm chung là cơ thế’ dẹp, để phân biệt với các ngành giun khác.
  bởi Lê Trần Khả Hân 23/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Kết quả hình ảnh cho Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp.

  Khác với đặc điểm chung của ngành giun tròn,ngành giun dẹp có một số đặc điểm sau: Cơ thể dẹpvà đối xứng hai bên. Được chia thành đầu, đuôi, lưng, bụng và có thể dễ dàng phân biệt. Ruột được phân thành các nhánh và chưa có hậu môn.

  bởi Đinh Trí Dũng 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA