YOMEDIA
NONE

Bài tập 18 trang 35 SBT Sinh học 7

Giải bài 18 tr 35 sách BT Sinh lớp 7

Giun đất lưỡng tính nhưng thụ tinh theo hình thức

A. tự thụ tinh.

B. thụ tinh ngoài. 

C. thụ tinh chéo.

D. cả A, B và C. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

Giun đất lưỡng tính nhưng thụ tinh theo hình thức thụ tinh chéo.   

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 35 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON