YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 195 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 195 sách GK Sinh lớp 7

Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các biện pháp đấu tranh sinh học được trình bày ở bảng sau:

STT Các biện pháp đấu tranh sinh học Tên sinh vật gây hại Tên thiên địch
1 Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại

Sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian.

- Ấu trùng sâu bọ

- Sâu bọ

- Chuột

- Gia cầm

- Cá cở

- Cóc, chim sẻ, thằn lằn

- Mèo, rắn sọc dưa, diều hâu, cú vọ, mèo rừng.

2 Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sâu hại hay trứng sâu hại

- Trứng sâu xám

- Cây xương rồng

Ong mắt đỏ

- Loài bướm đêm nhập từ Achentina

3 Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại - Thỏ Vi khuẩn myôma và vi khuẩn calixi

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 195 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON