YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 155 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 155 sách GK Sinh lớp 7

Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (Thú) thể hiện sự hoàn thiện hơn của lớp động vật có xương sống đã học là:

  • Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến sự hoạt động phong phú và phức tạp của thỏ.
  • Có cơ hoành tham gia vào hô hấp. Phổi chia thành nhiều túi có tác dụng làm tăng diện tích trao đổi khí.
  • Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
  • Thận sau: Cấu tạo phức tạp phù hợp với chắc năng trao đổi chất.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 155 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON