YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 51 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 tr 51 sách BT Sinh lớp 6

Em hãy nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

Đặc điểm khác nhau

Hoa tự thụ phấn

Hoa giao phấn

Loại hoa

Hoa lưỡng tính

- Hoa đơn tính.

- Hoa lưỡng tính

Thời gian chín của nhị so với nhuỵ

Nhị và nhuỵ chín đồng thời

Nhị và nhuỵ không chín cùng một lúc

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 51 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON