ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 55 SBT Sinh học 6

Giải bài 13 tr 55 sách BT Sinh lớp 6

Đặc điểm nào sau đây là của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

A. Bao hoa tiêu biến hoặc có cấu tạo đơn giản.

B. Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

C. Chỉ nhị dài, hoa thường ở đầu cành.

D. Hạt phấn to và có gai, đầu nhuỵ có chất dính. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 
  • Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm, mật ngọt, hạt phấn to và có gai, đầu nhuỵ có chất dính.
  • Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ là: Hạt phấn to và có gai, đầu nhuỵ có chất dính.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 55 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1