Sinh Học 6 Chương 6: Hoa Và Sinh Sản Hữu Tính

 • Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

  Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa
  Hoa là cơ quan sinh sản của cây. Vậy hoa có cấu tạo phù hợp với chức năng sinh sản như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài giảng Cấu tạo và chức năng của hoa.

  5 trắc nghiệm 49 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 29: Các loại hoa

  Bài 29: Các loại hoa
  Hoa của các loại cây khác nhau. Để phân chia hoa thành các nhóm, một số bạn căn cứ vào bộ phận sinh sản của hoa, có bạn lại dựa vào số lượng hay đặc điểm của cánh hoa, có nhóm lại dựa vào cách xắp sếp cánh hoa trên cây...Còn chúng ta hãy căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu và dựa vào cách xắp sếp trên hoa.

  35 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Thụ phấn

  Bài 30: Thụ phấn
  Nội dung bài học tìm hiểu khái niệm thụ phấn, những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn; Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn; Giải thích được tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với thụ phấn nhờ sâu bọ; Biết được vai trò của con người từ thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng xuất và phẩm chất cây trồng.

  5 trắc nghiệm 113 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

  Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt
  Nội dung bài học giúp học sinh phân biệt được thụ phấn và thụ tinh, tìm được mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh; Nhận biết được dấu hiệu cơ bản của sinh sản hứu tính; Xác định được sự biến đổi các bộ phận của hoa thành quả và hạt sau khi được thụ tinh.

  5 trắc nghiệm 56 hỏi đáp

  Xem chi tiết