YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 30 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 30: Thụ phấn giúp các em học sinh giải thích được tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với thụ phấn nhờ sâu bọ; Biết được vai trò của con người từ thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng xuất và phẩm chất cây trồng.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF