YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 54 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 tr 54 sách BT Sinh lớp 6

Hoa tự thụ phấn là

A. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

B. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

C. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

D. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

  • Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
  • Hoa tự thụ phấn là hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 54 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON