YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 54 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 tr 54 sách BT Sinh lớp 6

Hoa giao phấn là

A. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

B. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

C. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

D. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

  • Ở thực vật có hoa có 2 hình thức thụ phấn là tự thụ phấn và giao phấn.
  • Hoa giao phấn là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 54 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON