YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 109 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 109 sách GK Sinh lớp 6

Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Điểm giống nhau giữa hạt cây Hai lá mầm (hạt đỗ đen) và cây Một lá mầm (hạt ngô) là: đều có vỏ bao bọc bảo vệ hạt, phôi. Phôi đều có: chồi mầm, lá mầm. thân mầm và rễ mầm.
  • Điểm khác nhau giữa hạt cây Hai lá mầm và hạt cây Một lá mầm là:
    • Phôi của hạt cây Hai lá mầm thì có 2 lá mầm, còn phôi của hạt Một lá mầm thì có 1 lá mầm.
    • Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây Hai lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây Một lá mầm thì nằm ở phôi nho.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 109 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF