YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 58 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 tr 58 sách BT Sinh lớp 6

Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ các bộ phận của hạt và chức năng của từng bộ phận? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

STT

Các bộ phận của hạt

Chức năng

1

Vỏ hạt

Bảo vệ phôi

2

- Phôi

+ Lá mầm (Một lá mầm (Cây một lá mầm) và Hai lá mầm ( Cây Hai lá mầm))

+ Chồi mầm

+ Thân mầm

+ Rễ mầm

Phát triển thành cây con

3

- Chất dinh dưỡng dưỡng dự trữ

+ Chứa trong phôi nhũ

+ Chứa trong lá mầm

Nuôi phôi 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 58 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON