YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 66 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 tr 66 sách BT Sinh lớp 6

Phôi của hạt gồm những bộ phận:

A. rễ mầm, thân mầm, chồi mầm.

B. rễ mầm, chồi mầm, phôi nhũ.

C. rễ mầm, thân mầm, lá mầm.

D. rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Phôi của hạt gồm những bộ phận: rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 66 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON