Sinh Học 6 Chương 7: Quả Và Hạt

 • Bài 32: Các loại quả

  Bài 32: Các loại quả
  Nội dung bài học Các loại quả tìm hiểu đặc điểm hình thái, cấu tạo của quả khô, quả thịt. Vận dụng kiến thức để biết cách bảo quản, chế biến, tận dụng quả và hạt sau khi thu hoạch.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

  Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt
  Nội dung bài học Hạt và các bộ phận của hạt tìm hiểu về các bộ phận của hạt : hạt gồm: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

  Xem chi tiết

 • Bài 34: Phát tán của quả và hạt

  Bài 34: Phát tán của quả và hạt
  Nội dung bài học Phát tán của quả và hạt giải thích Vì sao ở một số loài thực vật, quả và hạt có thể được phát tán xa. Và tìm hiểu các cách phát tán : Nhờ gió, nhờ động vật, nhờ người và tự phát tán; Đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát tán.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

  Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
  Nội dung bài học tìm hiểu các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt (nước, nhiệt độ,...) Điều kiện bên trong : Chất lượng hạt giống. Điều kiện bên ngoài: nước, không khí, nhiệt độ. Vận dụng trong sản xuất: Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kĩ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

  Bài 36: Tổng kết về cây có hoa
  Nội dung bài học Tổng kết về cây có hoa hệ thống hoá những kiến thức về cấu tạo và chức năng của các cơ quan ở cây có hoa. Hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và các bộ phận của cây trồng trong hoạt động sống, tạo thành một cơ thể toàn vẹn từ đó vận dụng kiến thức để giải thích được một vài hiện tượng trong thực tế trồng trọt. Đặc điểm thích nghi của thực vật với các loại môi trường khác nhau (dưới nước,trên cạn, sa mạc, bãi lầy, ven biển)

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết