YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 59 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 tr 59 sách BT Sinh lớp 6

Tìm 3 ví dụ về hạt của cây Hai lá mầm và 3 ví dụ về hạt của cây Một lá mầm? Chúng có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 • Ví dụ:
  • Hạt của cây Hai lá mầm: hạt lạc, hạt đậu, hạt xoài...
  • Hạt của cây Một lá mầm: hạt lúa, hạt ngô, hạt kê...
 • Điểm giống nhau: đều có vỏ hạt, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
 • Điểm khác nhau:
  • Phôi của hạt Hai lá mầm có hai lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong hai lá mầm.
  • Phôi của hạt Một lá mầm chỉ có một lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 59 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON