YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 65 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 tr 65 sách BT Sinh lớp 6

Hạt gồm các bộ phận:

A. vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

B. vỏ, lá mầm, chồi mầm.

C. vỏ, phôi nhũ, chồi mầm.

D. vỏ, thân mầm, rễ mầm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Hạt gồm các bộ phận: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 65 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON