YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ở người, hội chứng nào sau đây không liên quan đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể? 

  • A. Hội chứng Claiphentơ
  • B. Hội chứng Đao
  • C. Hội chứng Tớcnơ 
  • D. Hội chứng Macphan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội chứng Macphan liên quan đến gen đa hiệu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 130974

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON