AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do

  • A. Đột biến gen trội nằm ở NST thường
  • B. Đột biến gen lặn nằm ở NST thường
  • C. Đột biến gen trội nằm ở NST giới tính X
  • D. Đột biến gen trội nằm ở NST giới tính Y

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>