AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do

  • A. Các đột biến gen
  • B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  • C. Tế bào bị đột biến xôma
  • D. Tế bào bị đột biến mất khả năng kiểm soát phân bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>