YOMEDIA
ZUNIA12

Trong các nhận định trên, có mấy nhận định đúng thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4% ?

Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen qui định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong  quá trình giảm phân tạo giao tử đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai   \( \frac{AB}{ab} Dd x \frac{AB}{ab}Dd \) thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho các nhận định sau về kết quả của F1:

(1) Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

(2) Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn chiếm 30%

(3) Tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn chiếm 16,5%

(4) Kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%

(5) Trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm 8/99

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • \( \frac{AB}{ab} x \frac{AB}{ab}\) , có hoán vị gen 2 giới cho 10 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình Dd x Dd cho 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình

  Phép lai trên cho 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình ⇒ (1) đúng Có F1 lặn 3 tính trạng ( có kiểu gen \(\frac{{ab}}{{ab}}{\rm{dd}}\)) chiếm 4%

  Tỉ lệ dd = 25% ⇒ Tỉ lệ \(\frac{{ab}}{{ab}}\)  = 16% ⇒ Mỗi bên P cho giao tử ab = 40% Có tỉ lệ kiểu hình aabb = 16% ⇒ Tỉ lệ A-B- = 16% + 50% = 66%

  Tỉ lệ A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9%

  Vậy tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trội, 1 tính lặn ( A-B-dd, A-bbD-, aaB-D-) chiếm : 0,66 x 0,25 + 0,09 x 0,75 + 0,09 x 0,75 = 0,3 = 30% ⇒ (2) đúng

  Vậy tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trội, 2 tính lặn ( A-bbdd, aaB-dd, aabbD-) chiếm : 0,09 x 0,25 + 0,09 x 0,25 + 0,16 x0,75 = 0,165 = 16,5% ó (3) đúng Có mỗi bên P cho giao tử : AB = ab = 40% Ab = aB = 10% Kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen Aa,Bb chiếm : 0,4 x 0,4 x 2 + 0,1 x 0,1x 2 = 0,34

  Kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen Aa,Bb,Dd chiếm : 0,34 x 0,5 = 0,17 = 17% ⇒(4) sai

  Tỉ lệ mang 3 tính trạng trội là 0,66 x 0,75 = 0,495

  Tỉ lệ cá thể \(\frac{{AB}}{{AB}}{\rm{DD}}\) là 0,4 x 0,4x0,25 = 0,04

  Vậy trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, tỉ lệ cá thể thuần chủng chiếm :\(\frac{{0,04}}{{0,495}} = \frac{8}{{99}}\) ⇒ (5) đúng

  Vậy các nhận định đúng là (1), (2), (3), (5)

    bởi Lê Minh Bảo Bảo 18/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON