Nguyễn Thương's Profile

Nguyễn Thương

Nguyễn Thương

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Thương đã đặt câu hỏi: Giúp mình với ? Cách đây 4 tháng

    Cho cơ thể tam bội có kiểu gen AaaBBb tự thụ phấn,theo lí thuyết số kiểu gen được tạo ra ở đời con là::