YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 159 SGK Sinh 12

Giải bài 1 tr 159 sách GK Sinh lớp 12

Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật?

A. Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật.

B. Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài.

C. Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau.

D. Quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài phân bố ở các nơi xa nhau.

E. Các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

G. Quần thể có thể có khu vực phân bố rất rộng, giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sóng, núi, eo biển,...

H. Trong quá trình hình thành quần thể, tất cả các cá thể cùng loài đều thích nghi với môi trường mới mà chúng phát tán tới.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Những đặc điểm có thể có ở một quần thể sinh vật là:

- Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài.

- Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau.

- Quần thể có thể có khu vực phân bố rất rộng, giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sóng, núi, eo biển,...

- Trong quá trình hình thành quần thể, tất cả các cá thể cùng loài đều thích nghi với môi trường mới mà chúng phát tán tới.

⇒ Chọn: B, C, G, H.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 159 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON