YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 101 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 101 sách GK Sinh lớp 11

Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là các hóa chất có thể là kiềm, axit, các muối khoáng, các chất hữu cơ, hoocmôn, các chất dẫn dụ, nước, phân bón,...

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 101 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON