YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 49 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 tr 49 sách BT Sinh lớp 11

So sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Khác nhau:

Dấu hiệu so sánh

Phản ứng hướng sáng

Vận động nở hoa

1. Hình thức

Hướng động  ứng động

Ứng động

2. Hướng kích thích

Kích thích từ một hướng

Tác nhân kích thích khuếch tán mọi hướng

3. Cấu tạo của cơ quan thực hiện

Có cấu tạo dạng hình tròn

Có cấu tạo hình dẹp hoặc cấu tạo khớp phình nhiều cấp

  • Giống nhau:
    • Đều là các hình thức cảm ứng của cây, giúp cây thích nghi với môi trường.
    • Cơ sở tế bào của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 49 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF