YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 101 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 tr 101 sách GK Sinh lớp 11

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

a) Hướng sáng

b) Hướng tiếp xúc

c) Hướng trọng lực âm

d) Cả 3 loại hướng trên.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của hướng tiếp xúc

⇒ Đáp án b

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 101 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON