YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 101 sách GK Sinh lớp 11

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây là để hút nước cùng các ion khoáng từ đất và để cố định cây vào đất.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON