ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 101 sách GK Sinh lớp 11

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây là để hút nước cùng các ion khoáng từ đất và để cố định cây vào đất.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1