YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 55 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 tr 55 sách BT Sinh lớp 11

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của

A. hướng sáng.                                                 B. hướng tiếp xúc.

C. hướng trọng lực.                                           D. cả 3 loại hướng trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao là hiện tượng hướng tiếp xúc.
  • Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của hướng tiếp xúc.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 55 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF