YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 55 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 55 sách BT Sinh lớp 11

Các kiểu hướng động gồm

A. hướng sáng, hướng đất, hướng hoá, ứng động tiếp xúc.

B. hướng sáng, hướng đất, hoá ứng động, hướng tiếp xúc.

C. hướng sáng, ứng động sức trương, hướng hoá, hướng tiếp xúc.

D. hướng sáng, hướng đất, hướng hoá, hướng tiếp xúc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Các kiểu hướng động gồm: hướng sáng, hướng đất, hướng hoá, hướng tiếp xúc.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 55 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF