YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 51 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 tr 51 sách BT Sinh lớp 11

Quan sát hình dưới đây, cho biết phản ứng của thân và rễ cây đối với sự kích thích của trọng lực có gì khác nhau?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Hình a,c cây được gắn vào máy chuyển hồi quay chậm để triệt tiêu sự kích thích của trọng lực từ mọi phía nên thân và rễ của cây vẫn mọc thẳng (ngang) mà không bị mọc quay lên hoặc quay xuống.
  • Hình b,d thì cây chịu tác động của trọng lực. Khi cây nằm ngang thì rễ cây sẽ mọc quay xuống đất vì khi đó hàm lượng auxin cao hơn trên → hàm lượng auxin cao ức chế phản ứng sinh trưởng kéo dài →  kích thích các tế bào mặt trên sinh trưởng kéo dài nhanh hơn →  rễ cây mọc quay xuống. Ngọn cây thì ngược lại quay lên trên.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 51 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF