ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 66 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 66 sách GK Sinh lớp 11

Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào vì thức ăn được tiêu hóa trong lòng ống tiêu hóa, bên ngoài tế bào.  

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 66 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1