YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 25 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 tr 25 sách BT Sinh lớp 11

Quan sát hình và điền các đặc điểm cấu tạo thích nghi với chức năng tiêu hoá thức ăn của ống tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật vào các cột tương ứng ở sau: 

- Thú ăn thịt:

1. Răng:

2. Dạ dày:

3. Ruột non:

4. Manh tràng:

- Thú ăn thực vật:

1. Răng:

2. Dạ dày:

3. Ruột non:

4. Manh tràng:

Từ đó rút ra nhận xét chung về tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Các đặc điểm cấu tạo thích nghi với chức năng tiêu hóa thức ăn của ống tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật.

- Thú ăn thịt:

1. Răng:

 • Răng cửa lấy thịt ra khỏi xương. Răng nanh nhọn và dài, cắm vào con mồi và giữ mồi cho chặt.
 • Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành các mảnh nhỏ để dễ nuốt. Răng hàm nhỏ ít được sử dụng.

2. Dạ dày:

 • Dạ dày là một cái túi lớn nên gọi là dạ dày đơn.
 • Thịt được tiêu hoá cơ học và hoá học giống như trong dạ dày người.

3. Ruột non:

 • Ruột non ngắn hơn nhiều so với ruột non của thú ăn thực vật.
 • Các chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hấp thụ trong ruột non giống như ở người. 

4. Manh tràng:

Manh tràng (ruột tịt) Ruột tịt không phát triển và không có chức năng tiêu hoá thức ăn.

- Thú ăn thực vật:

1. Răng:

 • Răng nanh giống răng cửa. Khi ăn cỏ, các răng này tì lên tấm sừng ở hàm trên để giữ chật cỏ (trâu).
 • Răng trước hàm và răng hàm phát triển có tác dụng nghiền nát cỏ khi nhai.

2. Dạ dày:

 • Dạ dày thỏ, ngưa là da dày đơn (1 túi).
 • Dạ dày trâu, bò có 4 túi. Ở đây, dạ dày được tiêu hoá cơ học, hoá học và đặc biệt còn được biến đổi về mặt sinh học nhờ các vi sinh vật.

3. Ruột non:

 • Ruột non dài vài chục mét và dài hơn rất nhiều so với ruột non của thú ăn thịt.
 • Các chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hấp thụ trong ruột non giống như ở người.

4. Manh tràng:

Manh tràng rất phát triển và có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hoá xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ qua thành manh tràng.

b) Nhận xét chung về tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật:

 • Thú ăn các loại thức ăn khác nhau nên ốns tiêu hoá cũng biến đổi thích nghi với thức ăn. Thú ăn thịt có răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hoá cơ học và hoá học.
 • Thú ăn thực vật có các răng dùng nhai và nghiền thức ăn phát triển; dạ dày một ngăn hoặc bốn ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài. Thức ăn được tiêu hoá cơ học, hoá học và nhờ vi sinh vật cộng sinh.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 25 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON