YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 34 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 34 sách BT Sinh lớp 11

Dựa vào hình dưới đây để giải thích sự tiêu hóa thức ăn khác nhau ở giun đất và thủy tức.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

- Giun đất:

 • Cơ quan:
  • Gồm 2 lỗ (miệng, hậu môn)
  • Hệ tiêu hóa gồm ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa.
  • Thức ăn đi qua ống tiêu hóa sẽ biến đổi thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào máu
  • Đã chuyên biệt với mỗi cơ quan tiêu hóa đảm nhân chức năng riêng biệt.
 • Hình thức: Ngoại bào

- Thủy tức:

 • Cơ quan:
  • Có một lỗ thông duy nhất
  • Gồm nhiều tế bào tuyến tiết enzim tiêu hóa vào lòng túi.
  • Hệ tiêu hóa chưa chuyên biệt.
 • Hình thức: Nội bào và ngoại bào

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 34 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF