YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 33 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 tr 33 sách BT Sinh lớp 11

Ghi chú thích và giải thích hình vẽ dưới đây:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

1. Thức ăn từ môi trường ngoài, không bào tiêu hóa bao bọc lấy thức ăn.

2. Thức ăn được lấy, đưa vào cơ thể theo hình thức nhập bào, màng lõm vào.

3. Màng tế bào

4. Tế bào chất

5. Lizoxom gắn vào không bào tiêu hóa sau đó tiết ra enzim tiêu hóa.

6. Chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa và tế bào chất còn lại thức ăn không tiêu hóa được.

7. Thức ăn không được tiêu hóa được thải ra theo kiểu xuất bào.

8. Ty thể

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 33 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON