YOMEDIA
NONE

Bài tập 22 trang 21 SBT Sinh học 11

Giải bài 22 tr 21 sách BT Sinh lớp 11

Phần lớn các chất hữu cơ của thực vật được tạo thành từ

A. H2O.                                  B. các chất khoáng

C. CO2.                                  D.nitơ.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

  • Chất hữu cơ thực vật được tạo thành thông qua quang hợp.
  • Phần lớn các chất hữu cơ của thực vật được tạo thành từ CO2.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 21 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON