ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 34 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 5 tr 34 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy tính lượng C02 hấp thụ và lượng 02 giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Dựa vào phương trình quang hợp: 6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

Thực tế cứ 1 ha rừng cho năng suất 15 tấn sinh khối⁄năm:

Số mol C6H12O6 \(= \frac{m}{M} = \frac{{15}}{{180}} = \frac{1}{2}(mol)\)

⇒ Số mol CO2 hấp thụ: 0.5 mol

⇒ Số mol O2 giải phóng: 0.5 mol

→ Lượng CO2 hấp thụ và Ogiải phóng là:

m CO= 0,5.44 = 22 (tấn⁄ha⁄năm)

m O= 0,5.32 = 16 (tấn ⁄ha⁄năm)

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 34 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1