YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 34 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 5 tr 34 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy tính lượng C02 hấp thụ và lượng 02 giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Dựa vào phương trình quang hợp: 6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

Thực tế cứ 1 ha rừng cho năng suất 15 tấn sinh khối⁄năm:

Số mol C6H12O6 \(= \frac{m}{M} = \frac{{15}}{{180}} = \frac{1}{2}(mol)\)

⇒ Số mol CO2 hấp thụ: 0.5 mol

⇒ Số mol O2 giải phóng: 0.5 mol

→ Lượng CO2 hấp thụ và Ogiải phóng là:

m CO= 0,5.44 = 22 (tấn⁄ha⁄năm)

m O= 0,5.32 = 16 (tấn ⁄ha⁄năm)

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 34 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
 • hà trang

  tinh bột là chất gì?

  nhanh nhanh giùm mik nha!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Hãy nêu toàn bộ các tác dụng của sự quang hợp ? Nêu ví dụ hoặc thí nghiệm có thể chứng minh được sự quang hợp đang diễn ra ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà
  1. Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp là:

  Năng lượng ánh sáng

  a/ 6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 O2 + 6H2O

  Hệ sắc tố

  Năng lượng ánh sáng

  b/ 6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 O2

  Hệ sắc tố

  Năng lượng ánh sáng

  c/ CO2 + H2O C6H12O6 + O2 + H2O

  Hệ sắc tố

  Năng lượng ánh sáng

  a/ 6CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 + 6H2

  Hệ sắc tố

  2. Vì sao lá cây có màu xanh lục?

  a/ Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

  b/ Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

  c/ Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

  d/ Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

  3. Vì sao lá có màu lục?

  A. Do lá chứa diệp lụcB. Do lá chứa sắc tố carôtennôit

  C. Do lá chứa sắc tố màu xanh tím D. Do lá chứa sắc tố màu xanh tím

  4. Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong quang hợp?

  A. Diệp lục a B. Diệp lục b

  C. Diệp lục a. b D. Diệp lục a, b và carôtenôit

  5. Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục

  A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy

  B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác

  C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang

  D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp

  6. Cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp:

  A. màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng

  B. xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp

  C. chất nềnstrôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp

  D. c 4 phương án trên

  7. Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?

  a/ Ở chất nền.b/ Ở màng trong.

  c/ Ở màng ngoài.d/ Ở tilacôit.

  8. Chất nhận CO2 của chu trình Canvin là:

  A. Ribulozơ-1,5 diP B. AOAC. PEPD. APG

  9. Chất nhận CO2 của chu trình C4 là:

  A. Ribulozơ-1,5 diP B. AOAC. PEPD. APG

  10. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12C6 ở cây mía là:

  A. Quang phân li nước B. Chu trình CanVin

  C. Pha sáng. D. Pha tối.

  11. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?

  a.Vì tận dụng được nồng độ CO2 b.Vì nhu cầu nước thấp

  c.Vì tận dụng được ánh sáng cao d.Vì không có hô hấp sáng

  12. Điểm bù CO2 là:

  a/ Nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.
  b/ Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.
  c/ Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.
  d/ Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

  13. Nồng độ CO2 trong không khí là bao nhiêu để thích hợp nhất đối với quá trình

  quang hợp?

  a/ 0,01%. b/ 0,02%. c/ 0,04% d/ 0,03%

  14. Tăng năng suất cây tròng thông qua sự điều khiển quang hợp là:

  A. Tăng diện tích lá. B.Tăng cường độ quang hợp.

  C. Tăng hệ số kinh tếD. Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế

  15. Vai trò quan trọng nhất của hô hấp đối với cây trồng là gì?

  A.Cung cấp năng lượng chống chịuB.Tăng khả năng chống chịu

  C.Tạo ra các sản phẩm trung gianD.Miễn dịch cho cây

  16. Hệ số hô hấp (RQ) là:

  a/ Tỷ số giữa phân tử H2O thải ra và phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

  b/ Tỷ số giữa phân tử O2 thải ra và phân tử CO2 lấy vào khi hô hấp.

  c/ Tỷ số giữa phân tử CO2 thải ra và phân tử H2O lấy vào khi hô hấp.

  d/ Tỷ số giữa phân tử CO2 thải ra và phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

  17. Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

  a/ Đa số động vật thân mềm và chân khớp.

  b/ Các loài cá sụn và cá xương.

  c/ Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp.

  d/ Động vật đơn bào.

  18. Máu chy trong h tun hoàn kín như thế nào?

  a/ Máu chy trong đng mch dưới áp lc cao, tc đ máu chy chm.

  b/ Máu chy trong đng mch dưới áp lc thp, tc đ máu chy chm.

  c/ Máu chy trong đng mch dưới áp lc thp, tc đ máu chy nhanh.

  d/ Máu chy trong đng mch dưới áp lc cao hoc trung bình, tc đ máu chy nhanh.

  19. Ý nào không phi là ưu đim ca tun hoàn kín so vi tun hoàn h?

  a/ Tim hot đng ít tiêu tn năng lượng.

  b/ Máu chy trong đng mch vi áp lc cao hoc trung bình.

  c/ Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ng được nhu cu trao đi khí và trao đi cht.

  d/ Tc đ máu chy nhanh, máu đi được xa.

  20. H dn truyn tim hot đng theo trt t nào?

  a/ Nút xoang nhĩ Hai tâm nhĩ và nút nhĩ tht Bó his Mng Puôc kin Các tâm nhĩ, tâm tht co.

  b/ Nút nhĩ tht Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ Bó his Mng Puôc kin Các tâm nhĩ, tâm tht co.

  c/ Nút xoang nhĩ Hai tâm nhĩ và nút nhĩ tht Mng Puôc – kin Bó his Các tâm nhĩ, tâm tht co.

  d/ Nút xoang nhĩ Hai tâm nhĩ Nút nhĩ tht Bó his Mng Puôc kin Các tâm nhĩ, tâm tht co.

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  giúp mình bài ni với mấy bạn iu mấy bạn nhìu nhoa

  Nhờ đâu mà hàm lượng khí õi và cacbonic được ổn định???

  cỏm ơn các bạn nhìuhaha

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Câu hỏi:

  Giải thích vì sao hệ gân lá và khí khổng lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp của thực vật? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  sự khác nhau giữa quang hợp ở vi khuẩn và quang hợp ở thực vật

  mọi người giúp em với

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Hô hấp tổng số (R) của cây còn non được mô tả qua hàm số: R = 0,27P + 0,015W trong đó P: lượng đường glucozo tổng số tạo ra trong 1 ngày, W: khối lượng trung bình của thực vật

  Trong các quá trình sau, quá trình nào ảnh hưởng đến hệ số 0,27 của pt trên

  1. Vận chuyển nước bên trong tế bào

  2. Khử các ion NO3- thành NH4+

  3. Hấp thụ K+ qua màng plasma của tế bào nội bì

  4. Hấp thụ Co2 trong tế bào mô giậu

  5. Đóng và mở khí khổng

  6. Độ dài của chuỗi polipeptit

  7. Hấp thụ ánh sáng của clorophyl a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Hai loại bào quan của tế bào làm nhiệm vụ chuyển hoá là :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Giai đoạn đường phân diễn ra ở đâu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Nồng độ CO2 trong không khí là bao nhiêu để thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Điểm bão hoà CO2 là thời điểm :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Điểm bão hoà ánh sáng là:

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Điểm bù ánh sáng là :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Các tilacôit không chứa :

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON