YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 157 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 157 sách GK Sinh lớp 11

Nêu một số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Một số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật như: thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng...  

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 157 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON