YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17 trang 86 SBT Sinh học 11

Giải bài 17 tr 86 sách BT Sinh lớp 11

Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là

A. juvenin, ecđixơn.

B. tirôxin, juvenin, ecđixơn.

C. ecđixơn, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng.

D. juvenin, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

  • Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là  juvenin, ecđixơn.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 86 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF