YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16 trang 86 SBT Sinh học 11

Giải bài 16 tr 86 sách BT Sinh lớp 11

Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn

A. sinh trưởng.

B. ơstrôgen (nữ) và testostêrôn (nam).

C. tirôxin.

D. ơstrôgen (nam) và testostêrôn (nữ).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

  • Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn ơstrôgen (nữ) và testostêrôn (nam).

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 86 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF