RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 157 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 157 sách GK Sinh lớp 11

Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật là nhân tố di truyền và hoocmôn.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 157 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1