RANDOM
VIDEO

Bài tập 11 trang 85 SBT Sinh học 11

Giải bài 11 tr 85 sách BT Sinh lớp 11

Ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn

A. sinh trưởng.

B. tirôxin.

C. ơstrôgen.

D. testostêrôn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 
  • Ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn tirôxin.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 85 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1