YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 157 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 157 sách GK Sinh lớp 11

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng duy trì nhiệt độ thích hợp cho phôi phát triển.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 157 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON