RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 83 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 tr 83 sách BT Sinh lớp 11

Điều gì sẽ xảy ra khi cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 
  • Trong tuyến giáp của nòng nọc có chứa chất tirôxin - là chất gây biến thái từ nòng nọc sang ếch.
  • Vì vậy, cắt tuyến giáp → mất tirôxin, nòng nọc không thể biến thành ếch được.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 83 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1