YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 85 SBT Sinh học 11

Giải bài 13 tr 85 sách BT Sinh lớp 11

Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn

A. ơstrôgen.

B. ecđixơn.

C. tirôxin.

D. testostêrôn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 
  • Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn tirôxin.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 85 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1